Waarom Aalster Senioren Vereniging (ASV) ? 

Het doel van de Aalster Senioren Vereniging is het verhogen van de levensvreugde van senioren (50+) in Aalst.

Dit welzijn wordt bedreigd door het wegvallen van sociale contacten en door mogelijke lichamelijke klachten.

Bovendien brengt het verdwijnen van veel soorten van zorg voor ons senioren binnen de Nederlandse overheid allerlei problemen met zich mee.

De opkomst van ; en steeds verdergaande participatiemaatschappij noopt senioren verenigingen om zich ook in de gemeentelijke politiek te mengen.

Daarom Aalster Senioren Vereniging : Lees verder :

Aalster Senioren Vereniging de moeite waard