Bestuurssamenstelling Aalster Senioren Vereniging ASV 

  Functie   Naam    Telefoon   Email  
 Voorzitter    Martin Asveld   Tel. : 06-54967029   martinans.asveld@gmail.com
 Penningmeester   Lian Verschuijten     
 Secretaris   José van Kleef   Tel. :  0402212909   kle@kpnmail.nl
 Activiteiten + 2e Penningmeester    Bert Baselmans   Tel. :  0402220062   kbo-bert@kpnmail.nl
 Activiteiten   Tom Strijbos  Tel. :  06-44338783   t.strijbos69@gmail.com
 Nieuwsbrief/PR   Wilma Plugers  Tel. : 06-18901151   Albertus62@outlook.com
 Bestuurslid   Vacature