17 mei 2024

Themamiddag Wonen en Zorg

Op 7 mei jl heeft in Het Huis van Waalre een presentatie plaats gevonden van de stichting : Wonen Welzijn Zorg Waalre .

Er was een goede opkomst van senioren van 3 Waalre seniorenverenigen.

Voor de presentatie van Frans Vreeswijk stichting Wonen, Zorg en Welzijn kijk op  : Een levenlang wonen in Waalre

Voor meer informatie over de inhoud van deze themamiddag verwijzen wij u naar de link van het persbericht van weekblad “De Schakel “van woensdag 14 mei jl.

20240507 Persbericht De Schakel Woon en Zorg