Campagne : Senioren en Veiligheid

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. KBO-Brabant doet mee met het ministerie van Justitie en Veiligheid en vele andere partijen aan de campagne Senioren en Veiligheid. In deze campagne krijgen senioren concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Met de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt  aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: babbeltrucs, spoofing, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

Ambassadeur
Net als voorgaande campagne treedt ook dit jaar acteur Kees Hulst op als ambassadeur van de campagne: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, maar ook in mijn privéleven, zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. We kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat we slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, zodat we er samen voor zorgen dat criminelen niet ver komen.”

Slachtofferschap
Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen, is ieder slachtoffer er een te veel. Daarnaast zien politie en de Fraudehelpdesk sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (waarbij mensen via een bekende – die op zijn beurt gehackt is – vragen om via WhatsApp snel geld over te maken) fors is toegenomen. Maar ook spoofing (waarbij iemand zich bijvoorbeeld voordoet als bankmedewerker om aan privégegevens te komen), babbeltrucs (aan de deur) en phishing (waarbij via een link in een email of sms toegang wordt verkregen tot een computer) nemen hand over hand toe.

Slachtoffer worden – van deze vaak gewiekste praktijken – kan iedereen overkomen. En dus ook elke oudere. Daarom krijgen senioren via de campagne concrete handelingsperspectieven mee die hen weerbaarder maken tegen criminelen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het belangrijk om aangifte te doen en de gebeurtenis bespreekbaar te maken. Hiervoor geeft de campagne ook tips.

Via de websites en social media kanalen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en KBO-Brabant worden wekelijks nieuwe voorlichtingsfilmpjes geplaatst. Vele partijen sluiten bij de campagne aan door het campagnemateriaal te verspreiden via hun kanalen: ouderenbonden, politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken, de telecomsector en vele gemeenten. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het verspreiden van informatie via niet-digitale kanalen, zoals via het magazine Ons van KBO-Brabant.

Website Maak het ze niet te makkelijk
Op deze website staat allerlei nuttige informatie.

Voor meer informatie over Veiligheid Oplichting en Fraude Zie KBO-Brabant :

Fraude en oplichting - KBO-Brabant