22 april 2024

ASV Enquette mei 2024

 

ENQUETTE ASV MEI 2024 ASV de moeite waard

Beste leden,

Hierbij treft u een enquêteformulier aan. Wij vragen vijf minuten tijd van u om het in te vullen en aan ons terug te sturen. U zou ons daarmee een groot plezier doen. Aan de hand van de uitkomsten kunnen wij zorgen dat er voor de komende jaren een goed programma komt dat is aangepast op de wensen van onze leden.

Naam………………………………………………………………………………………………….

Tel.nr …………………………………………………………………………………………………

  1. Zou u een functie in het bestuur willen?

 

  1. Zou een activiteit willen organiseren of meehelpen bij een activiteit?

 

  1. Bezoek u wel eens onze website KBO/ASV?

 

Indien ja, wat vindt u van deze site? Mist u nog iets op de site?

 

  1. Wij hebben een keer per twee maanden een muziekmiddag met livemuziek en een buffet. Neemt u daaraan wel eens deel?

 

Zo ja, vind u een keer per twee maanden voldoende of te veel?

 

  1. Wat vindt u van de Nieuwsbrief?

 

 

  1. Wordt u voldoende op de hoogte gebracht van onze activiteiten?

 

  1. Aan welke activiteiten neemt u deel?

 

  1. Welke activiteiten mist u nog?

 

  1. Zou u aan een activiteit deelnemen als die b.v. in de avond of op een zondagmiddag wordt georganiseerd?

 

  1. Heeft u nog tips voor ons?

 

Bedankt voor uw tijd. U kan het formulier terugsturen naar kbo-bert@kpnmail.nl of  inleveren bij een van de bestuursleden tijdens een van onze activiteiten.