Update activiteiten ASV Maart 2022 

Beste leden (ASV) Aalster Senioren Vereniging , 

Wij zijn weer volop begonnen en willen nu ’t Hazzo weer beschikbaar is onze activiteiten ook uitbreiden.

Allereerst onze vaste activiteiten:

Elke maandag om 13.30 uur Koersbal en Ontmoeten.

Elke donderdag om 13.30 uur Kaarten

De laatste woensdag van de maand, 23 maart Kienen, aanvang ook 13.30 uur Bowlen: altijd de laatste vrijdag van de maand 25 februari

25 maart 2022- 13.45- 15.30u in Valkenswaard aanmelden voor 19 februari en 19 maart 2022.

Vrijwel alle coronamaatregelen zijn inmiddels opgeheven, maar de regering heeft wel aangegeven, dat het verstandig is, zeker voor kwetsbare groepen om voorzichtig te blijven en toch voorzorgsmaatregelen te nemen. Volg dus altijd de aanwijzingen van de organisatoren van activiteiten op.

We gaan kaarten en kienen tegen betaling beschikbaar stellen voor alle ouderen.Dit is overlegd met de huidige deelnemers.

Verder willen we van ’t Hazzo een ontmoetingsruimte maken waar senioren altijd terecht kunnen voor een praatje, een kop koffie, een maaltijd en informatie. Dan wordt uiteraard langzaam op gebouwd, u gaat daar nog meer van horen. We hebben hiervoor in ieder geval de medewerking van de gemeente. Om dit mogelijk te maken is de inzet van vrijwilligers nodig. Wij doen een beroep op mensen om dit project te begeleiden, activiteiten te organiseren en lunches klaar te maken. Ook als u iets wilt doen maar niet weet wat kom dan praten. Inlichtingen en suggesties bij Bert Baselmans, tel. 2220062.

Er gaat dus van alles gebeuren en wellicht ook veranderen. Alle reden om de al zolang uitgestelde Algemene Leden Vergadering bij te wonen. Deze vindt plaats op 20 april as. De week daarvoor op woensdag 13 april willen we de her ingebruikneming van ‘ t Hazzo door de ASV feestelijk vieren. Het programma en dergelijke volgen nog.

Bestuur ASV