25 april 2022

KBO-Brabant visie Woon en Zorg

Bijeenkomst Wonen en Zorg 7 april jl 

Op initiatief van de KBO kring Waalre heeft er een bijeenkomst plaats gevonden in het Het Huis  Van Waalre  over wonen en zorg voor senioren.

De bedoeling van deze bijeenkomst was een beeld te geven van de bestaande situatie en in de tweede sessie om meer de gewenste ontwikkelingen aan te geven.  Het geschetste beeld op de eerste sessie was inderdaad zeer somber. Voorzitter Leo Bisschops besprak de gevolgen van wat hij de dubbele vergrijzing noemde, er komen meer ouderen en ze leven steeds langer. Er zijn, toonde hij aan, straks gewoon niet voldoende mensen om de noodzakelijke zorg te verlenen.

In de bijlage hierbij zijn presentatie , ondersteund met cijfers , feiten en zijn positief advies .

PPT KBO-Brabant over wonen-zorg – apr 2022