7 maart 2020

KBO-Contributie Claimen VGZ

KBO-Brabant leden contributie retour via VGZ 

Als u een aanvullende zorgverzekering via het collectief van KBO-Brabant bij VGZ heeft afgesloten over 2020, dan

kunt u uw contributie over  tot maximaal €25,- euro terug ontvangen.

Bijgaand de procedure om uw KBO Contributie te claimen bij Zorgverzekering VGZ

2020 KBO Contributie VGZ claimen